SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010

 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,  LICEUM PROFILOWANE, LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE  I TECHNIKUM

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

Nr dopuszczenia

Tytuł programu

Autor

 

1 Język polski

 

 

 

DKOS-4015-143/02

 

 

 

 

 

 

 

 

DKOS-5002-53/07

 

 

 

 

ULO

DKOS-5002-50/04

Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanymi technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. 

 

 

 

 

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

 

 

 

Język polski. Program nauczania dla dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej.

Przemysław Czepliński, Agnieszka Karolczuk,

 Alina Kowalczykowa, Krzysztof Mrowcewicz,

 Ewa Paczoska ,

 konsultacja - Teresa Kosyra-Cieślak,

opracowanie - Teresa Marciszuk 
Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR 
ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa, 

 Mariola Pobidyńska
Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon"
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
tel/fax 058 679 00 00

 

 

Anna Kowara
Wydawnictwo REA s. j.
ul. Kościuszki 21, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
Dział Handlowy: ul. Kolejowa 9/11, 01-217 Warszawa,
tel./fax: (0-22) 631 94 23, 632 21 15,
e-mail: rea@rea-sj.pl,
e-mail: handlowy@rea-sj.pl

 

2 Język angielski

 

 

 

 

 

DKOS-4015-230/02

 

b

Program nauczania języka angielskiego

kurs dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum nauka języka angielskiego jako wiodącego

Marcin Smolik, Joanna Galant

Macmillan Polska Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 16/22 lok.22

00-446 Warszawa

 

3 Język niemieckii

 

DKOS-4015-119/02

a

b

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. 

Krystyna Łuniewska, Zofia Wąsik, Urszula Tworek,

 Maria Zagórna
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
pl. J. H. Dąbrowskieg 8, 00-950 Warszawa, 
tel. (022) 826-83-82, fax 827-92-80

 

 

 

4 Język rosyjski

 

DKOS-4015-24/02

a

Program nauczania języka rosyjskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs dla początkujących.

Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
pl. J.H. Dąbrowskiego 8, 00-950 Warszawa, 
tel.
(022) 826-83-82, faks 827-92-80, 
e-mail:
internet@wsip.com.pl

 

DKOS-4015-25/02

b

Program nauczania języka rosyjskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs kontynuacyjny.

Anna Pado 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
pl. J.H. Dąbrowskiego 8, 00-950 Warszawa, 
tel.
(022) 826-83-82, faks 827-92-80, 
e-mail:
internet@wsip.com.pl

 

 

 

5 Historia

 

 

 

 

 

DKOS-4015-90/02

 

 

 

 

 

 

ULO

DKOS-5002-64/04

Historia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

 

 

 

 

 

Program nauczania historii dla dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej.

Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 
ul. Dębogórska 44-46, 84-230 Rumia, 
tel./fax (058) 679 53 53, 
e-mail: info@operon.pl 

 

 

Paweł Kozłowski, Wiesław Zdziabek
Wydawnictwo REA s.j.
ul. Kościuszki 21, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
Dział Handlowy: ul. Kolejowa 9/11, 01-217 Warszawa,
tel./fax: (0-22) 631 94 23, 632 21 15,
e-mail: rea@rea-sj.pl,
e-mail: handlowy@rea-sj.pl

 

6 Wiedza o społeczeństwie

 

DKOS-5002-4/04

 

 

 

ULO

DKOS-4015-27/02

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym), wydanie 2.

 

 

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym). 

Zbigniew Smutek, Janusz Maleska
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia,

 

 

 

 

Janusz Maleska, Zbigniew Smutek 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 
ul. Dębogórska 44-46, 84-230 Rumia, 
tel. (058) 679-53-53, 
e-mail: info@operon.com.pl 

 

 

 

 7 Matematyka

 

DKOS-4015-41/02

 

 

 

 

DPN-5002-31/08

 

 

 

 

 

 

ULO

DKOS-5002-34/04

 

 

 

DKOS-5002-31/05

 

 

Matematyka. Kształcenie w zakresie podstawowym. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. 

.

Matematyka. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

 

 

 

 

Program nauczania matematyki dla dwuletniego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej

 

Matematyka krok po kroku. Program nauczania matematyki dla uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających.

Danuta Małgorzata Trzeciak 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
pl. J. H. Dąbrowskiego 8, 00-950 Warszawa, 
tel. (022) 826-83-82, fax: 827-92-80

Monika Ciołkosz, Paweł Ciołkosz, Anna Jatczak,

Piotr Pyrdoł
Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon"
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

 

Andrzej Trzciński
Wydawnictwo REA s. j.
ul. Kościuszki 21, 05-510 Konstancin-Jeziorna

 

 

Edward Lesiak
Wydawnictwo Edukacyjne Res Polona Sp. z o.o.
ul.
Gdańska 80, 90-613 Łódź,
tel. (0-42) 636 36 34,
fax (0-42) 637 30 10,
e-mail:
info@res-polona.com.pl

 

 8 Fizyka i astronomia

 

DKOS-4015-89/02

 

 

 

 

ULO

DKOS-5002-46/05

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. 

 

 

Fizyka i astronomia. program nauczania w zakresie podstawowym dla dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i trzyletniego technikum uzupełniającego

Maria Fijałkowska, Barbara Sagnowska,

 Jadwiga Salach 
Wydawnictwo ZamKor 
ul. Asnyka 7, 31-144 Kraków, 
tel./fax (012) 430 00 03, 421 69 42, 421 66 41, 

 

Danuta Biczewska, Jadwiga Jaworska
ZamKor
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków,
tel. (0-12) 623-25-00,
fax (0-12) 623-25-24,
e-mail: zamkor@zamkor.pl

 

9 Chemia

 

DKOS-4015-46/02

 

 

 

 

 

DKW_4015-44/01

Program nauczania chemii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.- kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

 

 

Chemia. Program kształcenia w zakresie podstawowym dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz  techników. 

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło 
Wydawnictwo NOWA ERA 
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel.
(022) 570-25-80, 
e-mail:
nowaera@nowaera.com.pl 

Krzysztof Pazdro

Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro Sp. z o. o.

Ul. Kościańska4, 01-695 Warszawa

www.pazdro.com.pl

 

10 Biologia

 

DKOS-4015-35/02

(klasy trzecie)

 

 

 

 

DKOS-4015-5/02

Biologia. Kształcenie w zakresie podstawowym. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, profilowanym i technikum. 

 

 

 

Biologia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego ( w zakresie podstawowym i rozszerzonym),, liceum profilowanego i technikum ( w zakresie podstawowym)

Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanowski 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
pl. J. H. Dąbrowskiego 8, 00-950 Warszawa, 
tel.
(022) 826-83-82, faks 827-92-80,
e-mail:
internet@wsip.com.pl

 

Waldemar Lewiński, Grażyna Skirmuntt, Jan Prokop

Wydawnictwo pedagogiczne Operon

 

11.Geografia

DKW-4015-41/01

Program nauczania geografii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum

Kształcenie w zakresie podstawowym

Paweł Wład

Wydawnictwo Oświatowe ORTUS

Ul. Waryńskiego 38, 05-090 Raszyn

Tel./fax (022) 716-33-44,

ortus@ortus.com.pl

www.ortus.com.pl

DKOS-5002-11/07

 

 

 

 

ULO

DKOS-5002-35/05

 

Geografia na czasie. Program nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

Program nauczania geografii dla dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej.

Barbara Lenartowicz
Wydawnictwo Szkolne PWN
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa,
tel. (022) 695-45-60, 635-52-47, 831-22-21 w.2213,

Blandyna Zajdler
Wydawnictwo REA
ul. Kościuszki 21, 05-510 Konstancin-Jeziorna,

 

 

12.Wiedza o kulturze

DKOS-4015-209/02

W świecie kultury. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Beata Kordon
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
pl. J. H. Dąbrowskiego 8, 00-950 Warszawa,
tel.
(022) 826-54-51 w. 394,
fax (022) 826-54-51 w. 393

 

13a Technologia informacyjna

 

 

DKOS-4015-164/02

a2

 

 

DKOS-4015-18/02

a3

(Liceum Dla Dorosłych )

 

 

 

Program nauczania technologia informacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Technologia informacyjna.Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

 

Grażyna Kobla

2002.MIGRA Sp. z o.o.

www.migra.pl

 

Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt- Olejniczak,

Ewa Kołczyk, Helena Krupnioka, Maciej M. Sysło;

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

 

13b Informatyka

 

DKOS-5002-33/03

b2

 

Program nauczania-Informatyka dla liceum ogólnokształcącego

 

Grażyna Kobla

MIGRA Sp. z o.o., Wrocław 2003

www.migra.pl

 

 

14 Wychowanie fizyczne

 

DKOS-4015-87/02

 

Zdrowie Sprawność Aktywność. Program nauczania wychowania fizycznego w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. 

Piotr Wróblewski 
Wydawnictwo MAC EDUKACJA 
ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce, 
Biuro Handlowe w Warszawie: ul. Fosa 25, 02-768 Warszawa, 
tel. (022) 847 19 88, tel./fax (22) 843 18 88, 
e-mail: mac@mac.pl 

 

15 Podstawy przedsiębiorczości

 

 DKOS-5002-98/03

 

 

 

 

DPN-5002-36/08

Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

 

ABC przedsiębiorczości. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Jarosław Korba, Mirosław Mistrza, Zbigniew Smutek

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Gdynia

Tel. Centrali (258) 679-00-00

e-mail: info@operon.pl

Bartosz Majewski, Albert Tomaszewski

Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne Spółka Akcyjna

 

 

 

 

16 Przysposobienie obronne

 

DKOS-4015-1/02

Przysposobienie obronne. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. 

Bogusława Breitkopf, Teodor Jakobson,

 Zbigniew Worwa 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
pl. J.H. Dąbrowskieg 8, 00-950 Warszawa, 
tel.
(022) 826-83-82, faks 827-92-80, 

 

17 Język  francuski

3bJęzyk  francuski

 

DKOS-4015-63/02

Interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kurs podstawowy. 

Grażyna Migdalska, Monika Szczucka-Smagowicz 
Wydawnictwo Szkolne PWN 
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, 
bezpłatna infolinia: 0 800223344, fax: (022) 831-26-16, 
e-mail: wszpwn@wszpwn.com.pl 

 

19 Wychowanie do życia w rodzinie

DKW-4015-22/01

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 

Teresa Król, Maria Ryś
Wydawnictwo Rubikon
ul. Kątowa 4, 31-404 Kraków,
tel.: (012) 633-31-35

25 Religia

 

 

AZ-4-01/1 20.06.2001

 

Program nauczania religii dla liceum i technikum opracowany przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Kraków 2001

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji

Episkopatu Polski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy nauczania przedmiotów zawodowych

 

26 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10]

 

2407 MRiGŻ 1997.08.18

 1. Urządzanie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych
 2. Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta
 3. Mikrobiologia żywności.
 4. Podstawy żywienia człowieka.
 5. Przepisy ruchu drogowego.
 6. Higiena i ochrona zdrowia.
 7. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej.
 8. Podstawy ekonomii.
 9. Marketing.
 10. Podstawy biurowości.
 11. Zarządzanie firmą.
 12. Dietetyka( 2407 MRiGŻ 9.09.1998)
 13. Usługi hotelarsko turystyczne ( 2407 MRiGŻ 9.09.1998)
 14. Zajęcia praktyczne
 15. Kuchnie różnych narodów
 16. Organizacja usług gastronomicznych

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych

ul.Pszczelińska 99

05-840 Brwinów

tel. (O-22) 729-59-37

fax.(0-22) 729-72-91

 

 

27 Technik agrobiznesu 341[01]

2307 MRiGŻ 1997.08.18

 

 1. Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych
 2. Podstawy przetwórstwa spożywczego
 3. Podstawy ekonomii
 4. Elementy rachunkowości
 5. Wybrane zagadnienia prawne
 6. Technika biurowa i komputerowa
 7. Przepisy ruchu drogowego
 8. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
 9. Ekonomika agrobiznesu
 10. Język obcy w agrobiznesie
 11. Zarządzanie firmą
 12. Przedsiębiorczość
 13. Rynek rolny
 14. Socjologia wsi z doradztwem
 15. Praktyczna nauka zawodu
 16. Marketing w agrobiznesie

 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych

ul.Pszczelińska 99

05-840 Brwinów

tel. (O-22) 729-59-37

fax.(0-22) 729-72-91

 

 

28 Technik hotelarstwa 341[04]

Numer programu

2405/T-5, SP/MEN/1998.02.24

 1. Język obcy II
 2. Podstawy ekonomiczne i prawne
 3. Zasady żywienia i technologia gastronomiczna
 4. Obsługa konsumenta
 5. Organizacja i technika pracy
 6. Technika pracy biurowej
 7. Język obcy zawodowy
 8. Usługi turystyczne
 9. Podstawy rachunkowości i finansów
 10. Marketing w hotelarstwie
 11. Zajęcia praktyczne

 

Program nauczania opracowała Komisja Programowa dla Zawodów administracyjnych i Ekonomicznych przy udziale specjalistów reprezentujących pracodawców, nauczycieli akademickich oraz nauczycieli szkół zawodowych

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytut Badań Edukacyjnych

Pracownia Programów Kształcenia Zawodowego

 

29 Technik informatyk 312[01]

Numer programu

312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.06.14

 1. Systemy operacyjne i sieci komputerowe
 2. Oprogramowanie biurowe
 3. Programowanie strukturalne i obiektowe
 4. Urządzenia techniki komputerowej
 5. Multimedia i grafika komputerowa
 6. Język obcy zawodowy
 7. Podstawy przedsiębiorczości    tyko w szkołach dla dorosłych
 8. Przedmiot specjalizacyjny

         h 1administrowanie sieciowymi  systemami  operacyjnymi

         h 2 systemy zarzadzania bazami danych

         h 3 aplikacje internetowe

         h 4 grafika komputerowa

 

mgr inż P.Matuszewski

mgr G.Samociuk

mgr M.Sobiech

mgr A.Stachnio

mgr P.Bartosiak

 

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

 

 

 

 

 

30 Technik rolnik ( od roku 2007/2008 )

Numer programu

321[05]/T,TU, SP/MEN/REA/2006.03.14

a.        Produkcja roślinna

b.       Produkcja zwierzęca

c.        Technika w rolnictwie

d.       Przepisy ruchu drogowego

e.        Ekonomika  w rolnictwie

f.         Zajęcia praktyczne

g.       Podstawy przedsiębiorczości    tyko w szkołach dla dorosłych

h.       Przedmiot specjalizacyjny

h1-podstawy rolnictwa ekologicznego

h2- rynek rolny

 

 

 

31 Technik rolnik 321[05]

Numer programu

321[05] /T-4,TU,SP/ MENiS / 2005.02.03

 1.  Produkcja roślinna
 2.  Produkcja zwierzęca
 3.  Mechanizacja rolnictwa
 4.  Przepisy ruchu drogowego
 5.  Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie
 6. Zajęcia praktyczne
 7.  Podstawy przedsiębiorczości    tyko w szkołach dla dorosłych
 8.  Specjalizacja

 

mgr inż B.Arciszewska

mgr inż J.Borczyńska -Żbikowska

mgr inż J.Kłap

mgr inż M.Majewska

dr hab. J.Wołoszyn

mgr inż. J.Zdunek

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

 

32 Technik hotelarstwa 341[04]   ( I klasa 2008/09 )

Numer programu

341[04] /MEN/2008.02.07

a.        Organizacja pracy w hotelarstwie

b.        Ekonomia i prawo w hotelarstwie

c.        Obsługa konsumenta

d.        Obsługa informatyczna w hotelarstwie

e.        Marketing usług hotelarskich

f.         Język obcy zawodowy

g.        Zajęcia praktyczne

h.        Praktyka zawodowa

mgr Barbara Cymańska –Garbowska

mgr Sebastian Krzywda

mgr Jadwiga Pietras

mgr Anna Sancewicz-Kliś

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

33 Technik logistyk 342[04];

Nr programu 342[04] /T,SP/ MENiS / 2004.07.20

a.       Podstawy logistyki

b.      Gospodarka zapasami i magazynem

c.       Ekonomika logistyki

d.      Transport i spedycja

e.       Planowanie logistyczne

f.        Systemy logistyczne

g.       Gospodarka elektroniczna

h.       Laboratorium logistyczno-spedycyjne

i.         Laboratorium magazynowe

j.        Język angielski dla logistyków

k.      Język obcy dla logistyków

l.         Podstawy przedsiębiorczości

 

 

Ryszard Świekatowski

Włodzimierz Arciszewski

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej I Sportu

 

 

34 Technik prac biurowych 419[01]

Nr programu 411[01] /SP/ MENiS / 2001.12.29

a.       Język obcy

b.      Organizacja gospodarki w skali makroekonomicznej

c.       Organizacja gospodarki w skali mikroekonomicznej

d.      Organizacja gospodarki a ustrój administracyjny państwa

e.       Organizacja biura firmy

f.        Zasady funkcjonowania biura firmy

g.       Zasady i przepisy bhp w biurze firmy

h.       Techniczne środki pracy biurowej

i.         Podstawy techniki w pracy biurowej

j.        Komputer w pracy biurowej

k.      Specjalizacja

 

mgr E.Przydatek

mgr J.Przydatek

mgr inż.. T.Sagan

mgr M.Semik

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

 

 

 

 

35 Technik administracji 343[01]

Nr programu

343[01] /SP/ MEN / 1999.12.01

a.       Podstawy wiedzy o państwie i prawie

b.      Prawo cywilne

c.       Prawo administracyjne

d.      Postępowanie administracyjne

e.       Prawo finansów publicznych

f.        Prawo gospodarcze

g.       Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

h.       Gospodarka i gospodarowanie

i.         Zarys statystyki

j.        Rachunkowość i analiza ekonomiczna

k.      Socjologia i psychologia społeczna

l.         Technika biurowa

m.     Organizacja pracy biurowej

n.       Język angielski

o.      Podstawy przedsiębiorczości

 

 

dr B. Banasiak

mgr inż. M. Bochniak

dr J. Kida

mgr W.Graliński

dr Z.Markwart

mgr W.Oparcik

mgr J.Przydatek

mgr P.Zawodnik

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

36 Technik obsługi turystycznej 341[05 ]

Nr programu 2406 /SP/ MEN / 1998.02.24

a.           Język obcy

b.           Podstawy ekonomiczne i prawne

c.           Obsługa ruchu turystycznego

d.           Organizacja turystyki

e.           Język obcy zawodowy

f.            Technika prac biurowych

g.           Podstawy rachunkowości i finansów

h.           Geografia turystyczna

i.             Marketing w turystyce

j.             Zajęcia praktyczne

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytut Badań Edukacyjnych

Pracownia Programów Kształcenia Zawodowego

 

 

 

                             37 Technik obsługi turystycznej 341[05 ] ( I semestr 2008/09)

Nr programu 341[05]/MEN/2008.02.07

a Podstawy turystyki

 1. Obsługa ruchu turystycznego
 2. Geografia turystyczna
 3. Ekonomia i prawo w turystyce
 4. Marketing usług turystycznych
 5. Obsługa informatyczna w turystyce
 6. Język obcy zawodowy
 7. Zajęcia praktyczne
 8. Specjalizacja

 

 

 

 

 

38.Technik Turystyki wiejskiej341[08 ]

Nr programu

341[08]/MEN/2008.03.11

 1. Podstawy turystyki wiejskiej
 2. Obsługa ruchu turystycznego
 3. Organizacja usług noclegowych
 4. Żywienie turystów
 5. Produkcja roślinna
 6. Produkcja zwierzęca
 7. Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
 8. Język obcy zawodowy
 9. Zajęcia praktyczne
 10. Specjalizacja

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

                         39 Technik administracji 343[01] (I semestr 2008/09 )

Nr programu

343[01] /SP/ MEN / 2008.02.12

a.      Wstęp do nauki o państwie i prawie

b.       Prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo gospodarcze

c.        Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

d.       Prawo administracyjne i prawo finansów publicznych

e.        Ekonomika przedsiębiorstw

f.         Zarys statystyki

g.       Rachunkowość i analiza ekonomiczna

h.       Socjologia i psychologia społeczna

i.         Technika biurowa

j.         Organizacja pracy biurowej

k.        Język angielski zawodowy

l.         Praktyka zawodowa

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

                         40 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 321[10] (I klasa )

Nr programu

321[10]/MEN/2009.02.02

a.        Podstawy żywienia i higieny

b.       Technologia gastronomiczna

c.        Obsługa konsumenta

d.       Wyposażenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych

e.        Przedsiębiorstwo gastronomiczne

f.         Zajęcia praktyczne

g.       Praktyka zawodowa

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej