PLAN NAUCZANIA

Szkoła Policealna

Zawód Technik administracji 343{01}SP/MEN/1999.12.01

Podbudowa programowa :liceum ogólnokształcącego lub liceum technicznego

 

Przedmiot nauczania

Liczba godzin w semestrze

Razem

I

II

III

IV

 1.  

Podstawy wiedzy o państwie i prawie

13

13*

-

-

26

 1.  

Prawo cywilne

14

14

14*

-

42

 1.  

Prawo administracyjne

21

21*

-

-

42

 1.  

Postępowanie administracyjne

-

-

17

17

34

 1.  

Prawo finansów publicznych

-

10

12

-

22

 1.  

Prawo gospodarcze

-

-

-

22

22

 1.  

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

-

-

10

18

28

 1.  

Gospodarka i gospodarowanie

20

20

16

16*

72

 1.  

Zarys statystyki

-

-

24

-

24

 1.  

Rachunkowość i analiza ekonomiczna

23*

19

16

20*

78

 1.  

Socjologia i psychologia społeczna

20

14

14

-

48

 1.  

Technika biurowa

18

18

26*

38

100

 1.  

Organizacja pracy biurowej

20

20

-

-

40

 1.  

Język angielski

26

26

26

26

104

 1.  

Podstawy przedsiębiorczości

-

-

-

18

18

Razem

175

175

175

175

700

Praktyka zawodowa 4 tygodnie w sem II i IV.

*- egzamin pisemny